گفت و گوی تمدنها فرصت یا تهدید
47 بازدید
محل نشر: ضمیمه خردنامه همشهری » سی ام شهریور 1384 - شماره 67
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی