بررسی وظایف و اختیارات رهبر و رئیس جمهور ایران در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان
43 بازدید
محل نشر: معرفت » تیر 1380 - شماره 43 (8 صفحه - از 25 تا 32)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله، نخست نگاهی به نحوه و سیر تاریخی تدوین قانون اساسی در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده می شود. هدف عمده در این بررسی و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم سالاری و دمکراسی در نظام حکومتی کشورهای مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح می بیند که نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهای مدعی دمکراسی و مردم سالار، دمکراتیک تر و مردم سالارتر است.