آیا حرکت جوهری اشتدادیست؟
27 بازدید
محل نشر: قبسات » زمستان 1377 و بهار 1378 - شماره 10 و 11 (8 صفحه - از 150 تا 157)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مباحث مهم در بحث حرکت، این است که آیا حرکت همواره تکاملی و اشتدادی است یا حرکاتی هم در عالم داریم که تضعفی و نزولی هستند و موجود متحرک در آن حرکات، رو به ضعفِ وجودی می‏رود و یا حرکتی یکنواخت را طی می‏کند یعنی نه رو به کمال می‏رود و نه رو به ضعف؟ این پرسش برای فیلسوفان و متفکران ما زمینه طرح مباحث دقیق و عمیقی را فراهم ساخته است. ما در این مقاله خلاصه و حاصل کلام مدعیانِ اشتدادی بودن و تکاملی بودن همه حرکات و نیز سخن و ادله منکران این مدعی را آورده‏ایم و در نهایت به داوری و نقد و ارزیابی مبحث مذکور پرداخته‏ایم. پیشاپیش از بذل عنایت همه دانشوران فرهیخته و ارباب علم و فضل و فرهنگ که با دیده بصیرت و دقت به این مقاله می‏نگرند سپاسگزارم.