سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى  
عضو شورای سردبیری مجله معرفت  
1370/01/01 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
بنیاد فرهنگى باقرالعلوم(ع) 
محقق  
1365/01/01 
1370/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه در راه حق  
نویسنده و عضو هیئت علمى  
1379/01/01 
1381/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
اداره کل ارشاد قم  
هیئت بررسى کتاب  
1374/01/01 
1384/01/01 
علمی اجرائی  
همکاری 
مجله معرفت  
عضو شورای سردبیری 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
موسسه در راه حق  
عضو هیئت علمی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
اداره کل ارشاد قم  
هیئت بررسى کتاب  
 
 
علمی نظارتی 
همکاری 
موسسه فرهنگى – انتشاراتى یمین  
موسس 
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
مركز تخصى كلام قم  
مدرس 
1375/07/01 
1376/03/31 
كلام 
تدریس 
موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى  
مدرس 
1370/07/01 
 
اخلاق 
تدریس 
مرکز تخصى کلام قم  
مدرس 
1375/07/01 
 
تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت 
تدریس 
موسسه در راه حق - مدرسه معصوميه... 
مدرس 
 
 
منطق-اصول فقه-شرح لمعه 
تدریس 
مدرسه امام باقر(ع) 
مدرس 
 
 
بدايه الحكمه - شرح شمسيه 
تدریس 
مدرسه فيضيه 
مدرس 
 
 
اسفار ج 1 
تدریس 
موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى  
مدرس 
 
 
-----